Дистанцияле уку

1-сүз ясалышын кабатлау

1 — Сүз ясалышын кабатлау

2 дәрес — Сүз төзелешен кабатлау

2 — Сүз төзелешен кабатлау

3 дәрес — Сүз төркемнәрен кабатлау

3 — Сүз төркемнәрен кабатлау

4 дәрес — Җөмләдә сүзләр тәртибен кабатлау

4 — җөмләдә сүзләр тәртибен кабатлау (2)

5 дәрес — Синтаксис. Сүз һәм җөмлә

5 — Синтаксис. Сүз һәм җөмлә

6 дәрес — Җөмләдә сүзләр бәйләнеше турында гомуми мәгълүмат. Тезүле бәйләнеш

6 — Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Тезүле бәйләнеш